restauracja w gorzelni - adaptacja przetrzeni poindustrialnej